A2020-1 – Gjelsten Holding AS/O.N. Sunde AS – Gresvig Retail Group AS mfl.

Bestemmelse ikon Bestemmelse: konkurranseloven § 19 annet ledd første punktum

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 26.02.2020

Etter en konkret helhetsvurdering har Konkurransetilsynet kommet til at det kan gjøres delvis unntak fra gjennomføringsforbudet i dette tilfellet. Konkurransetilsynet har på denne bakgrunn fattet følgende avgjørelse etter konkurranseloven § 19 annet ledd første punktum:

O.N. Sunde AS og Gjelsten Holding AS gis delvis unntak fra gjennomføringsforbudet slik at de gjennom en felleseid juridisk enhet kan:

1) overta eiendeler knyttet til virksomhetens hovedkontor, kjedesentral, og hovedlager for Intersport, og utøve avgjørende innflytelse over driften av disse i den utstrekning det er nødvendig for å sikre videre drift av virksomheten,

2) overta eiendeler fra de egeneide butikkene som omsøkt, herunder leiekontrakter, varelager og ansatte, og utøve avgjørende innflytelse over driften av de egeneide butikkene, i den utstrekning det er nødvendig for å sikre videre drift av virksomheten,

3) overta avtaler med selvstendige franchisebutikker, og fortsette driften av disse i den utstrekning det er nødvendig for å sikre videre drift av virksomheten i disse butikkene,

4) det er et vilkår for unntak fra gjennomføringsforbudet at eiendelene som overtas drives videre i en egen separat juridisk enhet og ikke integreres med Sport 1-konsernet før Konkurransetilsynet har avsluttet saksbehandlingen av den senere meldingen om foretakssammenslutning,

5) det er videre et vilkår at virksomheten som overtas opprettholder alle tjenester og leveranser til de øvrige butikkene i Gresvig-konsernet i den utstrekning det er nødvendig for å sikre videre drift av virksomheten i disse.