A2009-10 – Aegir Norway Holding AS – Roxar ASA

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §19 Gjennomføringsforbud

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 25.02.2009

Aegir Norway Holding AS gis delvis unntak fra gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 for å kunne overta aksjene i Roxar ASA.