A2013-14 – Orkla ASA – Rieber & Søn ASA – ikke-inngrep

Bestemmelse ikon Bestemmelse: krrl § 16

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 26.04.2013

Konkurransetilsynet ikke finner det aktuelt å gripe inn mot foretakssammenslutningen