Avgjørelse A2020-3 – Avslag på anmodning om delvis omgjøring av Konkurransetilsynets vedtak V2012-11

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 20.11.2020

Konkurransetilsynet har ved brev fra Amedia AS 14. februar 2020 blitt anmodet om å delvis omgjøre vedtak V2012-11.

Konkurransetilsynet har etter en konkret helhetsvurdering besluttet at vedtak V2012-11 ikke omgjøres.