Avgjørelse A2024-1 – Norwegian Air Shuttle ASA – Widerøe AS – konkurranseloven § 20 jf. § 16 – underretning om at saken henlegges

Bestemmelse ikon Bestemmelse: konkurranseloven § 20 jf. § 16

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 09.01.2024

Konkurransetilsynet har besluttet at foretakssammenslutningen mellom Norwegian Air Shuttle ASA og Widerøe AS tillates.

Konkurransetilsynet har etter en helhetsvurdering kommet til at det ikke er grunnlag for å konkludere med at foretakssammenslutningen i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse, jf. konkurranseloven § 16 første ledd.