A2005-28 – Avslag på anmodning om påbud om opphør

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 11 - misbruk av dominerende stilling

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 07.09.2005

Konkurransetilsynet har kommet til at renovasjonsselskapet Reno-Vest IKS ikke har satt en ulovlig pris på sine tjenester i forbindelse med en anbudskonkurranse. En konkurrent klaget saken inn for Konkurransetilsynet og mente Reno-Vest hadde misbrukt sin dominerende stilling ved å subsidiere konkurranseutsatte tjenester med midler fra virksomhet som ikke er utsatt for konkurranse.