A2009-5 – Avvisning av klage fra Radio Haugaland

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §10 Ulovlig samarbeid;§11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 14.01.2009

Konkurransetilsynet mottok en henvendelse fra Radio Haugaland 7. januar 2009, hvor Haugesunds Avis og Radio 102 ble klaget inn for brudd på konkurranselovens §§ 10 og 11.

Klagen ble avvist på grunn av at tilsynet ikke fant grunn til å prioritere ressurser til videre behandling av saken.