A2009-21 – Avvisning av klage mot GET AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 11 Misbruk av dominans

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 21.04.2009

Get AS klages inn for tilsynet for brudd på konkurranseloven for utnyttelse av monopolstilling.

Saken er fremmet både for Brukerklagenemda for telesaker og Post- og teletilsynet. Det vil dermed bli prøvet om det ovennevnte forholdet er i strid med generell kontraktsrett og sektorspesifikk ex-ante konkurranseregulering. På denne bakgrunn finner tilsynet ikke grunn til prioritere ressurser til videre behandling av saken.