A2011-10 – Finn.no – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 21.03.2011

Klager gjør gjeldende at Finn.no har misbrukt sin dominerende stilling ved å ta svært høye priser for å publisere annonser.

Konkurransetilsynet har etter en helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å prioritere ressurser til videre behandling av saken.