A2005-13 – Fredrikstad og Omegn Boligbyggerlag

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 11- misbruk av dominerende stilling

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 25.04.2005

Fredrikstad og Omegn Boligbyggelag slutter å ta høyere gebyrer fra selgere av boliger tilknyttet boligbyggelaget som bruker andre eiendomsmeglere enn boligbyggelagets egen.