A1998-15 – fusjon mellom NorBillett AS og Billettservice AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-11

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 20.08.1998

NorBillett AS og Billettservice AS er aktive i markedet for reservasjon, omsetning og distribusjon av billetter til ulike arrangementer i hele landet. Konkurransetilsynet har kommet frem til at fusjonen mellom selskapene ikke fører til eller forsterker en vesentlig begrensning av konkurransen i strid med lovens formål om å sørge for effektiv ressursbruk gjennom virksom konkurranse. Det er således ikke grunnlag for inngrep etter konkurranseloven § 3-11.