A2001-16 – GEHE AGs erverv av Norsk Medisinaldepot ASA

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-11

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 31.08.2001

Konkurransetilsynet har vurdert GEHE AGs erverv av Norsk Medisinaldepot og ikke funnet grunnlag for inngrep. Tilsynet ønsker imidlertid å se nærmere på de oppgavene som NMD utfører på vegne av Staten og andre aktører og som selskapet tidligere har utført i egenskap av å være eneste legemiddelgrossist.