A1999-17 – Gyldendal Norsk Forlag ASAs erverv av bokhandlere

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-11

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 03.12.1999

Gyldendal Norsk Forlag ASA (GNF) inngikk i begynnelsen av juli 1999 avtaler om kjøp av bokhandlene i Dahl Libris gruppen AS, Fritjof Brun Bokhandel AS og Quist Bok – og papirhandel AS. Samlet sett utgjorde ervervet 38 bokhandlere som alle er medlemmer i Libris AS. De ervervede bokhandlere stod for ca. 40 % av omsetningen i Libris-kjeden i 1998. Etter Konkurransetilsynets vurdering har GNF markedsmakt i forlags- og distribusjonsleddet som følge av et betydelig felleseie med H.Aschehoug & Co AS. Tilsynet mener videre at flere av de ervervede bokhandlerne hadde markedsmakt i sine lokale markedet. Etter tilsynets vurdering gir imidlertid ikke GNFs erverv av bokhandlere grunnlag for inngrep etter krrl. § 3-11. Hovedårsaken til dette er at ervervet ikke øker konsentrasjonen på forlags- eller bokhandlernivå og at det bare omfatter bokhandlere med en markedsandel på under 10 % av det totale bokhandel-markedet. Det finnes heller ikke etableringshindringer av vesentlig betydning i dette markedet. Etter tilsynets vurdering er det derfor lite sannsynlig at forlaget kan utnytte markedsmakt i bokhandler-leddet på en måte som vil føre til eller forsterke en vesentlig begrensning av konkurransen i strid med formålet i krrl. § 1-1. Selv om det ikke var grunnlag for inngrep, understreket likevel tilsynet at som følge av blant annet den høye eierandelen som GNF får i Libris og som gir forlaget betydelig informasjon om og innflytelse i detaljistleddet, vil Konkurransetilsynet nøye vurdere eventuelle ytterligere bokhandlerkjøp som GNF foretar seg, i forhold til krrl. § 3-11.