A2000-07 – Interflora Norge AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-10

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 02.03.2000

Konkurransetilsynet har vurdert blomsterformidlingsorganisasjonen Interfloras oppsigelse av noen medlemmer som også er medlemmer i faghandelskjeden Floriss. Da de aktuelle butikkene har alternative leverandører av både formidlingssystem, kjedekonsept og blomster med tilbehør, finner ikke tilsynet grunnlag for inngrep etter konkurranseloven.

Konkurransetilsynet viser til Deres telefaks av 15. februar 2000 og telefonsamtale i uke 6, der det fremgår at Interflora Norge AL har sagt opp medlemmene Floriss Byhaven, Floriss Gulset Senter, Floriss Møllesenteret og Floriss Blomsterbua med virkning fra 29. februar 2000.

Bakgrunnen for oppsigelsen skal være at de aktuelle forretningene er medlemmer i kjeden Floriss. Floriss-butikkene mener at det ikke er grunnlag for oppsigelsen da de ikke er medlemmer blomsterformidlingsorganisasjonen EuroFlorist.