A2000-27 – MeritaNordbankens bud på Kreditkassen

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-11

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 18.12.2000

Konkurransetilsynet viser til brev fra Thommessen Krefting Greve Lund av 3. november 2000. I brevet innmeldes MeritaNordbankens ABs erverv av ca. 91 prosent av aksjene i Christiania Bank og Kreditkasse ASA. Etter en vurdering av aksjeervervet har tilsynet ikke funnet grunnlag for å gå videre med saken.