A2009-15 – Nordland Taxi AS – avslag på anmodning om inngrep

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §10 Ulovlig samarbeid;§11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 13.03.2009

Nordland Taxi AS er et fylkesdekkende driftsselskap for sentraler og løyvehavere i Nordland fylke, og en betydelig andel av løyvehaverne i Nordland er tilknyttet selskapet. I en anbudskonkurranse lyst ut av Helse Nord RHF innga Nordland Taxi AS et felles tilbud på vegne av løyvehaverne.

Helse Nord RHF hadde delt inn anbudsgrunnlaget i flere mindre områder, slik at hver kommune utgjorde et eget tilbudsområde. Det var oppstilt krav til hvor mange kjøretøy tilbyder måtte disponere i hvert av områdene. Dette kravet medførte at det i store deler av fylket ikke var grunnlag for inngivelse av mer enn ett tilbud i konkurransen. I store deler av tilbudsområdene ville derfor helseforetakene ikke fått inn mer enn ett tilbud selv uten samarbeidet gjennom Nordland Taxi AS.

Konkurransetilsynet har derfor avgjort å ikke gripe inn i saken.