A1999-13 – Norsk Byggevarebase – NOBB

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 24.09.1999

Trelast- og byggevarehandelens fellesorganisasjon (TBF) og Norsk Byggtjeneste (NBT) ba Konkurransetilsynet vurdere om Norsk Byggevarebase (NOBB) er i strid med konkurranseloven. NOBB er en felles varedatabase for byggevarer, og fungerer som en informasjonskanal mellom leverandører/produsenter og grossister/detaljister. Databasen formidler også vareinformasjon til profesjonelle sluttbrukere som entreprenører og håndverkere. Tilsynet kom til at basen ikke ble rammet av forbudsbestemmelsene, og at det ikke var grunnlag for inngrep. Det ble presisert at TBF og NBT ikke må legge restriksjoner på adgangen til å benytte basen, men at en viss prisdiskriminering mellom brukergrupper kan forsvares.