A2005-21 – Samarbeid mellom regionale helseforetak

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 10 - konkurransebegrensende avtaler

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 15.06.2005

Alle offentlige helseforetak i Norge må regnes som én økonomisk enhet. Konkurransetilsynet kan gripe inn mot den offentlige helsesektors misbruk av dominerende stilling.