A2001-12 – Samarbeid mellom Smith-gruppen og Dikema-gruppen

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-11

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 28.05.2001

Konkurransetilsynet har mottatt melding om samarbeid mellom Smith-gruppen og Dikema-gruppen. Tilsynet har ikke funnet grunnlag for inngrep.