A2000-11 – Statkorn Holding ASAs erverv av Ewos AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-11

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 18.05.2000

Konkurransetilsynet har vurdert Statkorn Holding ASAs erverv av fiskefôrselskapet Ewos etter konkurranseloven § 3-11. Statkorn Holding ASAs datterselskap Nor Aqua produserer også fiskefôr. Tilsynet fant at vilkårene for inngrep etter § 3-11 ikke er til stede.

Konkurransetilsynet viser til Deres brev av 5. april med melding om ovennevnte erverv.

Tilsynet har vurdert ervervet etter konkurranseloven § 3-11 og finner ikke at vilkårene for inngrep er oppfylt.