A2000-20 – Sulzer AGs erverv av Ahlstrom Pumps Corporation

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-11

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 26.05.2000

Sulzers erverv av Ahlstrom Pumps Corporation ble ikke ansett å medføre slik begrensning i konkurransen at Konkurransetilsynet grep inn mot ervervet.

Konkurransetilsynet viser til tidligere korrespondanse vedrørende ovennevnte bedriftserverv, senest ved Deres brev av 12. mai 2000.

Med bakgrunn i de opplysningene vi har mottatt i saken og de vurderinger tilsynet har foretatt, er tilsynets konklusjon at Sulzer AG’s erverv av Ahlstrom Pumps Corporation ikke vil føre til eller forsterke en vesentlig begrensing i konkurransen i strid med konkurranselovens formål, jf. konkurranseloven av 11. juni 1993 nr 65 § 1-1.

Konkurransetilsynet vil derfor ikke gripe inn etter konkurranseloven § 3-11 overfor Sulzer AG’s erverv av Ahlstrom Pumps Corporation.

Tilsynet anser saken som ferdigbehandlet

.