A2006-31 – Telenor ASA – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 10 og § 11

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 03.04.2006

Gjennom klager fra NetCom AS og Catch Communications ASA er Konkurransetilsynet bedt om å vurdere Telenor Mobil AS sin distribusjon av mobilabonnement gjennom Kjedehuset AS. Konkurransetilsynets konklusjon er at det neppe foreligger noe brudd på konkurranselovens forbud mot ulovlig samarbeid eller misbruk av dominerende stilling. Tilsynet finner derfor ikke grunnlag for å prioritere ytterligere ressurser i saken.