A2004-19 – Telenors prisstruktur for fasttelefoni

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 11 - dominerende stilling

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 12.10.2004

På bakgrunn av anmodning fra Netcom har Konkurransetilsynet vurdert om Telenors prisstruktur for fasttelefoni innebærer en utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling i strid med konkurranseloven § 11. Konkurransetilsynet har konkludert med at dette ikke er tilfellet, og at Netcoms anmodning om vedtak om pålegg om opphør etter konkurranseloven § 12 dermed må avslås.