A2005-36 – TeliaSoneras oppkjøp av Vollvik Gruppen

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 16 - inngrep mot foretakssammenslutning

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 31.10.2005

Konkurransetilsynet griper ikke inn mot TeliaSonera ABs oppkjøp av Vollvik Gruppen AS. Oppkjøpet har både positive og negative virkninger for konkurransen i flere mobiltelfonimarkeder. Tilsynet har kommet til at konkurransen ikke svekkes på en slik måte at lovens vilkår for inngrep er oppfylt.