A1998-13 – tildeling av kaiplasser ved Oslo havn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-10

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 27.07.1998

 

På bakgrunn av en henvendelse fra Cruise-Båtene AS har Konkurransetilsynet vurdert Oslo Havnevesens kriterier for tildeling av kaiplasser i Vika-området. Etter Konkurransetilsynets oppfatning syntes kriteriene å være rimelig objektive, selv om det ble lagt relativt stor vekt på ansiennitet, og tilgjengelige henteplasser i området kunne utgjøre et tilstrekkelig alternativ til fast kaiplass. Konkurransetilsynet fant på denne bakgrunn ikke grunnlag for inngrep etter konkurranseloven.