A2011-47 – Tine BA – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 18.11.2011

Kjell Arve Madsvåg har klaget Tine BA inn for brudd på konkurranseloven § 11. Konkurransetilsynet avslo anmodningen om å gripe inn 7. august 2008 (A2008-26). Avslaget ble av klager påanket, først til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og deretter til Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen ba om at saken ble behandlet på nytt.

Konkurransetilsynet har foretatt en fornyet vurdering av saken. Konkurransetilsynet har etter en helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å prioritere ressurser til videre behandling av saken.

tt