Veiledning – arbeidsfellesskap/prosjektsamarbeid

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §9(2) Veiledningsplikt, §10 Ulovlig samarbeid

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 04.02.2005

Veiledningsuttalelsen gir en generell oversikt over aktuelle regler etter konkurranseloven om forhold til arbeidsfellesskap/prosjektsamarbeid. Veiledningen angir samt de momenter som vil ha betydning for den rettslige bedømmelsen av saksforholdet.