Veiledning – Konkurranseforholdene mellom offentlige og private i helsesektoren

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §9(2) Veiledningsplikt, §10 Ulovlig samarbeid, §11 Misbruk av dominans

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 22.08.2005

Veiledningen gir en oversikt over anvendelsen av konkurranselovens forbudsbestemmelser på de regionale helseforetakene, deretter en oversikt over Konkurransetilsynets påpekningsrett overfor andre offentlige myndigheter.