Veiledning – konkurranselovens anvendelse på samarbeid mellom tannleger

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §9(2) Veiledningsplikt, §10 Ulovlig samarbeid

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 11.10.2005

Veiledningen er om muligheten for bruk av karanteneklausuler i tannleges samarbeidskontrakter, samt muligheten etter konkurranseloven for å bruke likelydende prislister i kontorfellesskap mellom tannleger.