Veiledning – overføring av næringseiendom og begrepet «foretakssammenslutning»

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §9(2) Veiledningsplikt, §18 Melding foretakssammenslutning

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 07.09.2005

Veiledningen belyser når erverv av fast eiendom omfattes av begrepet foretakssammenslutning og dermed den alminnelige meldeplikten for foretakssammenslutninger.