Veiledning – Pris- og anbudssamarbeid i drosjemarkedet

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §10 Ulovlig samarbeid, §9(2) Veiledningsplikt

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 29.06.2005

Pris- og anbudssamarbeid i drosjesentraler er gitt dispensasjon etter forskrift av 18. oktober 2002 nr. 1165. Forskriften gjelder inntil den blir opphevet. Pris- og anbudssamarbeid mellom drosjesentraler rammes av forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid i krrl. § 10 første ledd. Slike avtaler kan allikevel være tillatt dersom de bidrar til et bedre tilbud av drosjetjenester. Avtalene må ikke gå lengre enn nødvendig, og ikke begrense konkurransen vesentlig.