Veiledning – registrering av utvekslingspostkontor i Norge

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 12.05.2009

Samferdselsdepartementet ber om eventuelle merknader fra Konkurransetilsynet til søknad fra Posten Sverige AB om å registrere et utvekslingspostkontor (ETOE, Extraterritorial Office Of Exchange) i Norge.Posten AB sin opprettelse av et utvekslingspostkontor vil gjøre dem i stand til å tilby norske kunder distribusjon av massesendinger til blant annet Sverige og Danmark. Dette innebærer at norske kunder vil få økt valgfrihet ved kjøp av distribusjon av massesendinger til de ovennevnte landene. Økt konkurranse for distribusjon av massesendinger til Sverige og Danmark vil på kort sikt kunne føre til lavere priser for norske brukere av denne typen tjenester.

På denne bakgrunn anser tilsynet at Posten AB sin opprettelse av et utvekslingspostkontor i Norge vil kunne ha en positiv effekt for norske kunder som etterspør distribusjon av massesendinger i Norden.