Veiledning – SAS Credits – forbudet mot bonusprogram i innenriks norsk luftfart

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §9(2) Veiledningsplikt

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 10.06.2009

Dersom SAS Credits i sin endelige form er utformet på en slik måte at medlemmene i realiteten tilbys en ordinær kontantrabatt, vil fordelsprogrammet falle utenfor forbudet i bonusforskriften. Dette forutsetter at medlemmene må få et reelt valg mellom å ta ut opptjente ”credits” i flyreiser eller i kontanter. Videre må det ikke foreligge en nedre grense for å ta ut opptjente ”credits”. En slik grense vil lett kunne føre til at rabatten vil være avhengig av fremtidige reisebestillinger. Det bemerkes i denne forbindelse at enhver form for gebyr for uttak av opptjente ”credits” vil kunne utgjøre en slik grense.
SAS har et selvstendig ansvar for å innrette sin virksomhet i samsvar med bonusforskriftens bestemmelser, herunder påse at SAS Credits i sin endelige form er i samsvar med konkurranseloven med tilhørende forskrifter.