A2010-11 – Witvley Meat – dismissal of request to intervene

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 10 Ulovlig samarbeid, § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 15.03.2010

Konkurransetilsynet har mottatt en klage fra Witvlei Meat på at Allied Meat Importers har fylt opp hele importkvoten for rødt kjøtt for 2010 så tidlig som mulig etter midnatt 31. desember 2010. Dette har medført at Witvlei Meat har blitt ekskludert fra å importere kjøtt under denne kvoten.

På bakgrunn av klagen finner tilsynet det usannsynlig at den påståtte atferd er i strid med konkurranseloven, og vi har dermed ikke prioritert ytterligere ressurser til å undersøke forholdet nærmere.