DNB får ikke kjøpe Sbanken 

Konkurransetilsynet har vedtatt å forby DNBs oppkjøp av Sbanken. Etter å ha vurdert forslag til avhjelpende tiltak mener tilsynet fortsatt at oppkjøpet vil svekke konkurransen i markedet for sparing i fond. Dette kan føre til høyere priser og gi bankkunder som etterspør fondssparing et dårligere tilbud. 

DNBs kjøp av Sbanken har vært til behandling i Konkurransetilsynet siden midten av april. Etter en foreløpig vurdering sendte tilsynet 26. august varsel til selskapene om at det kunne bli aktuelt å stoppe oppkjøpet. Bakgrunnen var bekymringer knyttet til mulig redusert konkurranse i markedet for sparing i fond. DNB har deretter kommet med forslag til avhjelpende tiltak, som tilsynet har vurdert grundig. 

– Verken selskapenes svar på tilsynets bekymringer eller DNBs forslag til avhjelpende tiltak har endret Konkurransetilsynets vurdering. Vi mener fortsatt at DNBs kjøp av Sbanken vil føre til svekket konkurranse og dårligere betingelser for bankkunder som ønsker å spare i fond. Tilsynet har derfor konkludert med at dette oppkjøpet ikke kan gjennomføres, sier konkurransedirektør Lars Sørgard. 

Markedet for sparing i fond er i sterk vekst og stadig flere norske forbrukere etterspør slike produkter. Velfungerende konkurranse er avgjørende for å sikre forbrukerne et best mulig tilbud til lavest mulig pris.  

– DNB er allerede den største aktøren i markedet for sparing i fond, og kjøpet av Sbanken ville ført til at DNB fikk en enda sterkere posisjon. I tillegg er Sbanken en aktør med betydelig konkurransekraft. Banken har over tid utfordret de etablerte bankene og vært en pådriver for økt konkurranse. Selskapenes forslag til avhjelpende tiltak har ikke vært tilstrekkelig til at Konkurransetilsynet kan tillate oppkjøpet, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese. 

Konkurransetilsynets oppgave i alle fusjons- og oppkjøpssaker er å finne ut om oppkjøpet vil redusere konkurransen i markedet og skade kundene gjennom for eksempel høyere priser og dårligere tjenester. 

– Konkurransetilsynets vedtak er endelig og markerer slutten på tilsynets saksbehandling. Selskapene har nå mulighet til å klage tilsynets vedtak inn for Konkurranseklagenemnda, sier jurist og prosjektleder Katrine Amdam i Konkurransetilsynet. 

Dette er saken: 

*15. april 2021: Det blir kjent at DNB ønsker å kjøpe Sbanken 

*20. mai 2021: Konkurransetilsynet får melding om den planlagte foretakssammenslutningen 

*24. juni 2021: Konkurransetilsynet sender varsel til DNB og Sbanken om at det kan bli aktuelt å stanse oppkjøpet

*26. august 2021: Konkurransetilsynet sender nytt varsel om stans av DNBs oppkjøp av Sbanken, basert på nye vurderinger og analyser 

*16. september 2021: DNBs og Sbankens frist til å svare på Konkurransetilsynets varsel om mulig stans av fusjonen 

*6. oktober 2021: DNB kommer med forslag til avhjelpende tiltak dagen før tilsynets frist for endelig konklusjon, og tilsynet utsetter derfor fristen 

*27. oktober 2021: DNB anmoder nok en gang om utsatt frist, og tilsynet utsetter fristen for endelig konklusjon på nytt 

*5. november 2021: DNB kommer med nytt forslag til avhjelpende tiltak 

*18. november 2021: Konkurransetilsynets endelige frist for å komme med endelig konklusjon i saken. Les vedtaket her. 

1901
Portrettbilde av konkurransedirektør Lars Sørgard
Konkurransedirektør Lars Sørgard.
31941
Portrettbilde av Gjermund Nese, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet.
Gjermund Nese i Konkurransetilsynet.
35306
Katrine Amdam, jurist i Konkurransetilsynet.
Katrine Amdam, jurist i Konkurransetilsynet.

Kontaktinformasjon

Pressetelefon: 47 66 77 77

Lars Sørgard
konkurransedirektør
Pressebilder >>

Gjermund Nese,
Avdelingsdirektør, avdeling finans og kommunikasjon
Pressebilder >>


Ønsker du e-postvarsel om nyheter fra Konkurransetilsynet? Klikk her >>