EU-kommisjonen skal behandle Mastercards erverv av deler av Nets

Konkurransetilsynet mottok 9. februar 2020 en melding om at Mastercard overtar deler av Nets A/S. Transaksjonen innebærer at Mastercard overtar Nets’ konto-til-konto sentrale infrastrukturtjenester samt digitale regningsbetalinger. Ervervet ble meldt både til danske og norske konkurransemyndigheter. Nå er det klart at det blir EU-kommisjonen som vil behandle denne transaksjonen.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i Danmark anmodet 27. februar 2020 EU-kommisjonen om å behandle Mastercards erverv av deler av Nets. Konkurransetilsynet sluttet seg til anmodningen om overføring. Dette ble blant annet gjort på bakgrunn av at ervervet vil kunne påvirke markeder både i Norge og EU-land.

Det er nå opp til EU-kommisjonen å vurdere transaksjonen etter EUs fusjonsregelverk.

 

 

 

Logo EU-kommisjonen.

Kontaktinformasjon

Therese Halvorsen, jurist i Konkurransetilsynet,

Telefon: 55 59 76 42.