Formelt i gang med dagligvaresatsingen

Konkurransetilsynet har blitt bedt av Nærings- og fiskeridepartementet om å bidra i regjeringens arbeid med å følge opp Stortingets vedtak om tiltak som skal fremme konkurranse i dagligvaremarkedet. Regjeringen vil øke innsatsen med å håndheve konkurranseloven i dagligvarebransjen og har i dag gjennom et supplerende tildelingsbrev formelt gitt tilsynet en tilleggsbevilgning på 6,5 millioner kroner for inneværende år.

Midlene skal brukes til:

  • å øke kapasiteten til tilsynet med 6-7 årsverk, og etablere en stabil kjerne av medarbeidere som skal jobbe konsentrert med dagligvarebransjen
  • å prioritere økt synlighet og tettere kontakt med markedsaktører
  • økt oppfølging av tips og klager
  • etterforskning av flere mulige saker som omhandler brudd på konkurranseloven.

Konkurransetilsynet har også blitt bedt om å bidra med ressurser til utarbeidelsen av den planlagte stortingsmeldingen om dagligvaremarkedet som skal legges fram i løpet av vårsesjonen 2020.

– Vi er godt i gang med arbeidet som departementet ber oss om å gjøre og har etablert prosjektgruppe Dagligvare. Økonom Sigurd Birkeland, vil lede prosjektgruppen, og venter å få på plass resten av medlemmene av prosjektet i løpet av august, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

20438
Portrettbilde av Sigurd Birkeland, leder for Prosjekt Dagligvare i Konkurransetilsynet.
Sigurd Birkeland, leder for Prosjekt Dagligvare i Konkurransetilsynet.