Fortsatt aktuelt å stanse DNBs kjøp av Sbanken

Konkurransetilsynet vurderer å gripe inn mot DNBs oppkjøp av Sbanken. Tilsynet mener at oppkjøpet vil kunne svekke konkurransen i markedet for sparing i fond. Dette kan føre til høyere priser og være til skade for bankkunder som etterspør fondssparing.

DNBs ønske om å kjøpe Sbanken har vært til behandling i Konkurransetilsynet siden midten av april. Etter en foreløpig vurdering sendte tilsynet 24. juni varsel til selskapene om at det kunne bli aktuelt å stoppe oppkjøpet. Bakgrunnen var bekymringer knyttet til mulig redusert konkurranse i markedet for sparing i fond.

– Konkurransetilsynet har arbeidet intensivt med saken gjennom sommeren og er fremdeles bekymret for at DNBs kjøp av Sbanken vil kunne føre til svekket konkurranse og dårligere betingelser for bankkunder som ønsker å spare i fond. Dette er bakgrunnen for at tilsynet fremdeles vurderer å stanse hele oppkjøpet, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet.

Markedet for sparing i fond er i sterk vekst og stadig flere norske forbrukere etterspør slike produkter. Velfungerende konkurranse er avgjørende for å sikre forbrukerne et best mulig tilbud til lavest mulig pris.

– DNB er allerede den største tilbyderen i markedet. Oppkjøpet vil føre til at DNBs sterke posisjon vil bli ytterligere forsterket. Sbanken er en aktør med betydelig konkurransekraft som over tid har vist både evne og vilje til å utfordre de etablerte bankene og være en pådriver for økt konkurranse. Det er Konkurransetilsynets foreløpige oppfatning at dette oppkjøpet vil være til skade for norske forbrukere, sier Gjermund Nese.

Konkurransetilsynets oppgave i alle fusjons- og oppkjøpssaker er å finne ut om oppkjøpet vil redusere konkurransen i markedet og skade kundene gjennom for eksempel høyere priser og dårligere tjenester.

– Konkurransetilsynet har nå sendt et varsel til DNB og Sbanken om at vi vurderer å stoppe oppkjøpet. Dette er et omfattende dokument som gjør rede for tilsynets foreløpige vurderinger. Selskapene får nå anledning til å svare på tilsynets bekymringer før det skal tas endelig stilling til om oppkjøpet skal godkjennes eller stanses, sier jurist og prosjektleder Katrine Amdam i Konkurransetilsynet.

DNB og Sbanken har nå frist til torsdag 16. september med å komme med sitt svar på Konkurransetilsynets varsel. Tilsynet har deretter 15 virkedager på komme til en endelig konklusjon. Endelig frist i saken er torsdag 7. oktober 2021.

Dette er saken:

*15. april 2021: Det blir kjent at DNB ønsker å kjøpe Sbanken

*20. mai 2021: Konkurransetilsynet får melding om den planlagte foretakssammenslutningen

*24. juni 2021: Konkurransetilsynet sender varsel til DNB og Sbanken om at det kan bli aktuelt å stanse oppkjøpet

*26. august 2021: Konkurransetilsynet sender nytt varsel om stans av DNBs oppkjøp av Sbanken, basert på nye vurderinger og analyser

*16. september: DNBs og Sbankens frist til å svare på Konkurransetilsynets varsel

*7. oktober 2021: Konkurransetilsynets frist til å komme med endelig konklusjon i saken

31933
Portrettbilde av Gjermund Nese, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet.
Gjermund Nese, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet.
25330
Portrettfoto av Katrine Amdam i Konkurransetilsynet.
Katrine Amdam, jurist i Konkurransetilsynet.

Kontaktinformasjon

Pressetelefon: 47 66 77 77

Gjermund Nese,
Avdelingsdirektør, avdeling finans og kommunikasjon
gjne@kt.no
Pressebilder >>


Ønsker du e-postvarsel om nyheter fra Konkurransetilsynet? Klikk her >>