Fusjoner og oppkjøp

Konkurransetilsynet kunngjør på denne siden alle mottatte meldinger. Kunngjøring bekrefter at meldingen er mottatt og dato meldingen er registrert mottatt.
Offentlig versjon av meldinger gjøres tilgjengelig for lesing og nedlasting så snart de foreligger (alle som er mottatt etter 2020, eldre etter forespørsel).

Om oversikten:

  • Status Under behandling: Meldingene er ikke ferdig behandlet hos Konkurransetilsynet.
  • Status Ferdig behandlet: Viser oversikt over tidligere meldte foretakssammenslutninger, fra og med 2004.
  • Resultat filtrerer på hvilke saker hvor tilsynet har gjort inngrep og hvilke hvor det ikke er gjort inngrep. For saker eldre enn 2012 oppgis ikke resultat.
  • Marked filtrerer på grove kategorier. Filtrering på marked gir ikke alltid presist eller fullstendig utvalg. Se også på beslektede kategorier. En del meldinger er ikke kategorisert.
  • Søk på tekst i kunngjøringene, f.eks. firmanavn eller ord som beskriver markedet. Søkeord må inneholde minst tre bokstaver.