07 Gruppen AS – Lobo Media AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Grafisk industri

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.08.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

07 Gruppen AS (org.nr. 919996013), oppkjøp av Lobo Media AS (org.nr. 916905823)