07 Invest AS – Infos AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Mediarådgivning, reklame, webdesign og trykk

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.02.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

07 Invest AS (org. nr. 991783679) erverver 100 % av aksjene i Infos AS (org. nr. 984850395)