Gipling AS – Byggmakker Tiller (avdeling av Norgros AS)

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Byggvarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.10.2015

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Gipling AS (org.nr. 979491050) erverver varelager og driftstilbehør i Byggmakker Tiller (org.nr. 992097620) som er en avdeling av Norgros AS (org.nr. 912914569)