3-B Invest AS – Saape AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for baderomsartikler og såpe

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.06.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

3-B Invest AS (org.nr. 989 867 040), kjøp av 95 prosent av aksjene i Saape AS (org.nr. 984 659 555).Meldt til Konkurransetilsynet