Montagu Private Equity Limited – Løgstør Holding A/S

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for ferdigisolerte rør

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.05.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Montagu Private Equity Limited (org.nr. 02781154, UK), oppkjøp av Løgstør Holding A/S (dansk CVR-nr. 25-08-30-75).Meldt til Konkurransetilsynet