Fokus Krogsveen AS – Møller Statsautoris. Eiendomsmeglere og ABCenter Stavanger

Berørte markeder ikon Berørte markeder: eiendomsmegling

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.05.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Fokus Krogsveen AS (org.nr. 956 007 316), oppkjøp av Møller Statsautoriserte Eiendomsmeglere AS (org.nr. 963 182 201) og ABCenter Stavanger AS (org.nr. 987 378 581).Meldt til Konkurransetilsynet