Bergman & Beving AB – Maskinforretningen Thv. Christensen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for industritekniske produkter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.05.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Bergman & Beving AB (svensk org.nr. 556034-8590), oppkjøp av Maskinforretningen Thv. Christensen AS (org.nr. 979 801 181).Meldt til Konkurransetilsynet