Stor Ulven AS – Nye Kristiania Eiendomsforvaltning AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for utleie av eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.03.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Stor Ulven AS (org.nr. 989 060 694), et heleid datterselskap av Storebrand Livsforsikring AS (org.nr. 958 995 369), kjøp av samtlige aksjer i Nye Kristiania Eiendomsforvaltning AS (org.nr. 989 146 726).Meldt til Konkurransetilsynet