Accent Equity Partners AB og Polaris Private Equity – Jetpack Group AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: transporttjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.04.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Accent Equity Partners AB (svensk org.nr. 556601-2315) og Polaris Private Equity (dansk CVR-nr. 16-91-82-45), oppkjøp av Jetpack Group AB (svensk org.nr. 556415-6650).Meldt til Konkurransetilsynet