Det Nordenfjeldske Dampskibsselskap ASA – Arne Strand AS og Consensus Invest AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: skipsfartsmarkedet og eiendomsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.04.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Det Nordenfjeldske Dampskibsselskap ASA (org.nr. 962 986 811), selskapsdeling (fisjon)