Norconsult Informasjonssystemer AS – Proaktiv Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: løsninger for kommunal fakturering

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.04.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Norconsult Informasjonssystemer AS (org.nr. 944 101 233), oppkjøp av Proaktiv Holding AS (org.nr. 961 549 582).Meldt til Konkurransetilsynet